اطلاعات دوره

زمان تخمینی: 22 ساعت شامل 6 جلسه

سطح دشواری: مبتدی

مسیرها:

دسته‌بندی‌ها:

مربی دوره

سجاد سعیدنیا
سجاد سعیدنیا کوچ و روانشناس

ثبت نام ویژه

ثبت نام

جلسه صفر

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

+71 ثبت‌نام شده

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: 22 ساعت شامل 6 جلسه

سطح دشواری دوره: مبتدی

مسیرها:

دسته‌بندی‌ها:

گفتگو در واتساپ
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام
چطور می‌تونم کمکت کنم؟